Systemy bezpieczeństwa w samochodach

Categories: Rynek, Uncategorized|

Współczesne samochody są obudowywane coraz większą liczbą systemów, które mają zwiększyć bezpieczeństwo kierowcy, pasażerów i innych uczestników ruchu drogowego. Jeśli przyjrzymy się historii motoryzacji, zobaczymy, że w pewnym momencie zmienił się kierunek prac i sposób rozumienia pojęcia „zapewnianie bezpieczeństwa”. […]

Rynek motoryzacyjny po pandemii COVID-19

Categories: Rynek|

Rynek motoryzacyjny od pewnego czasu przeżywa trudny okres. Najpierw wybuchła pandemia COVID-19 i szybko okazało się, że budowany przez lata model biznesowy, oparty na produkcji w systemie z dostawami just-in-time, ma słabe strony. Ograniczenia dostaw komponentów, związane z zamykaniem kolejnych regionów i utrudnieniami w transporcie, spowodowały przestoje w fabrykach. Same fabryki miały problemy z zapewnieniem bezpieczeństwa epidemiologicznego swoim pracownikom. W rezultacie ograniczano zatrudnienie, a więc [...]

Sprzedaż samochodów osobowych w Europie

Categories: Rynek|

Rynek motoryzacyjny jest jednym z najważniejszych, ale też najbardziej skomplikowanych. Wynika to z wielu czynników: złożonych łańcuchów dostaw, relacji między producentami OEM a dostawcami, polityki poszczególnych państw, zależności od inwestorów etc. Nie mniej zawiła jest sprzedaż. Samochody powstają w wielu modelach, wariantach i wersjach wyposażenia. Opanowanie tej różnorodności, zwłaszcza w systemie dostaw „just in time”, jest dużym wyzwaniem. […]

Sprzedaż samochodów osobowych w UE i w Polsce – Przegląd rynku

Categories: Rynek|

Od jesieni 2019 roku światowa gospodarka boryka się z problemami spowodowanymi przez pandemię COVID-19. Pierwsze ogniska epidemii powstały w Chinach, ale zapoczątkowały łańcuch zdarzeń, który w krótkim czasie dotknął gospodarki prawie wszystkich państw i wpłynął na wszystkie branże przemysłu. Poważne konsekwencje do dziś ponosi branża motoryzacyjna, i to zarówno producenci OEM, jak i firmy klasyfikowane [...]

Sprzedaż pojazdów z napędem elektrycznym oraz hybrydowym w Polsce i w UE

Categories: Rynek|

Samochody z napędem elektrycznym są znane od dawna. Pierwsze konstrukcje powstały pod koniec XIX wieku, ale przez dziesięciolecia na drogach niepodzielnie panowały pojazdy napędzane silnikami spalinowymi. Sytuacja zmieniła się w latach 90. XX wieku, kiedy zaczęto projektować i produkować seryjnie samochody osobowe napędzane silnikami elektrycznymi. W ciągu niespełna 30 lat nowa gałąź motoryzacji przebyła długą [...]

Montownie samochodów osobowych w Unii Europejskiej

Categories: Rynek|

Przemysł motoryzacyjny zajmuje bardzo ważne miejsce w gospodarce Unii Europejskiej. Szacuje się, że w przedsiębiorstwach bezpośrednio i pośrednio związanych z produkcją pojazdów jest zatrudnionych około 13,8 miliona mieszkańców Unii Europejskiej, co stanowi około 6,1% ogółu zatrudnionych w UE. Bezpośrednio przy produkcji pojazdów silnikowych pracuje około 2,5 miliona osób i jest to mniej więcej 8,5% wszystkich zatrudnionych w UE na stanowiskach związanych z produkcją. [...]

Dopłaty do samochodów elektrycznych w Polsce i w Europie

Categories: Rynek|

Ograniczenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery jest jednym z najskuteczniejszych sposobów powstrzymania degradacji środowiska naturalnego. Jeśli nie uda się radykalnie zmniejszyć produkcji dwutlenku węgla i pyłów, nie mam szans na powstrzymanie zmian klimatu i ochronę warunków życia, do których jesteśmy przyzwyczajeni. Znaczna część emisji pochodzi z pojazdów napędzanych silnikami spalinowymi, dlatego transport będzie doświadczał daleko idących [...]

Samochody autonomiczne – przyszłość motoryzacji?

Categories: Rynek|

Większość użytkowników dróg zna autonomiczne samochody osobowe jedynie z relacji prasowych i materiałów zamieszczanych w Internecie. Przy odrobinie szczęścia można je zobaczyć na żywo w: USA, Wielkiej Brytanii, we Francji albo w Chinach. Wiele wskazuje na to, że w ciągu najbliższych kilku lat pierwsze modele trafią do sprzedaży i będziemy musieli oswoić się z myślą, [...]

Katalog
Klient biznesowy
Sklep
Klient indywidualny