Pandemia COVID-19 sparaliżowała świat. W obawie przed rozprzestrzeniającą się falą zachorowań wiele rządów drastycznie ograniczyło swobodę obywateli, w tym możliwość prowadzenia działalności gospodarczej. Zakazy spowodowały potężne straty, ale pomagają ograniczyć liczbę zachorowań. Najskuteczniejszymi środkami są: zachowanie dystansu, stosowanie środków ochrony osobistej, ostrożność oraz dezynfekcja miejsc i przedmiotów, z którymi ma kontakt wiele osób. Dotyczy to także pojazdów, warsztatów samochodowych, miejsc wspólnych w budynkach wielorodzinnych.

Poznaj wroga

Wirus SARS-CoV-2 pojawił się niespodziewanie w listopadzie 2019 roku w Chinach. Należy do rodziny koronawirusów – tej samej, do której należą wirusy wywołujące przeziębienie i inne choroby dróg oddechowych. Do grupy koronawirusów należą również wirusy SARS i MERS, które przed laty wywołały falę zachorowań zakończonych licznymi zgonami. W porównaniu z tymi dwoma wirusami SARS-CoV-2 wywołuje chorobę o lżejszym przebiegu, za to ma znacznie większy zasięg. Wirusy SARS i MERS atakowały głównie na Dalekim Wschodzie, ale SARS-CoV-2 jest już obecny praktycznie na całym świecie.
Wirusy towarzyszą nam od początku naszego istnienia, i to dosłownie. Według niektórych teorii miały one swój udział w pojawieniu się życia na Ziemi, choć same, o czym warto pamiętać, nie są zaliczane do organizmów żywych. Nie mają nic wspólnego z bakteriami, dlatego chorób wywoływanych przez wirusy nie można leczyć antybiotykami. Są mniejsze, więc środki ochrony zabezpieczające przed bakteriami bywają nieskuteczne w przypadku wirusów. Przed wirusami można się jednak ochronić, wykorzystując substancje dezynfekujące i specjalne środki ochrony, m.in. maseczki, rękawiczki czy przyłbice.

Stosuj środki ochrony osobistej

Na rynku można znaleźć wiele preparatów do dezynfekcji. Różnią się one między sobą składem, wielkością opakowania, sposobem aplikacji. Każdy z tych czynników ma znaczenie i wszystkie należy wziąć pod uwagę, wybierając optymalny środek dezynfekcyjny.
Zalecane są środki odkażające o zawartości alkoholu nie mniejszej niż 60%, detergenty do mycia rąk i cała gama środków ochrony osobistej: maseczki, rękawice, fartuchy, przyłbice. Wszystkie produkty dopuszczone do obrotu i atestowane są skuteczne, ale nie wszystkie można zastosować w każdym przypadku. Jeśli dezynfekujemy twarde, odporne powierzchnie, wówczas w zasadzie nie ma ograniczeń. Kiedy jednak musimy zabezpieczyć powierzchnie wykończone delikatnym materiałem, tworzywem sztucznym podatnym na odbarwienia albo ozdobione farbą nieodporną na rozpuszczalniki, wówczas pojawiają się problemy, bo nieodpowiedni środek do dezynfekcji może je zniszczyć lub uszkodzić.
O ile to możliwe, dobrze jest sprawdzić wpływ środka dezynfekującego na powierzchnię w niezbyt widocznym miejscu – tak, jak robi się to, testując nowy, nieużywany wcześniej preparat do czyszczenia. Producenci środków dezynfekcyjnych mają w ofercie preparaty, które można bezpiecznie stosować na różnych powierzchniach, trzeba je jednak starannie dobierać w zależności od potrzeb.

Zabezpiecz się

Żeby zdezynfekować pomieszczenie lub pojazd, trzeba do niego wejść. Przystępując do dezynfekcji, należy odpowiednio się zabezpieczyć, gdyż musimy założyć, że potencjalnie będziemy mieli kontakt z wirusem, tzn. włożyć maseczkę, rękawiczki, ewentualnie okulary lub przyłbicę. Ubranie, o ile nie używamy jednorazowych kombinezonów, należy zmienić po dezynfekcji i uprać go w temperaturze co najmniej 60°C.
Nie usuniemy wirusa zawieszonego w powietrzu, zatem możemy oddziaływać tylko na powierzchnie przedmiotów. Dezynfekcja powietrza jest możliwa, ale wymaga użycia środków dostępnych tylko w szpitalach i laboratoriach: lamp UV lub par nadtlenku wodoru.
Bardzo ważne są procedury bezpiecznego zakładania i zdejmowania środków ochrony, w szczególności rękawic i maseczek. Przypadkowe dotknięcie „brudnego” miejsca może spowodować przeniesienie wirusa na dłonie. Po zdjęciu rękawic dłonie należy dokładnie, starannie umyć, używając mydła, ciepłej wody i ewentualnie środków odkażających do rąk (to ważne, bo inne środki mogą być zbyt agresywne).

Przygotuj pole walki

Dezynfekcja jest najskuteczniejsza na płaskich, równych powierzchniach. Przedmioty o nieregularnym kształcie mogą być wyzwaniem. Jeśli planujemy dezynfekcję stołu, na którym rozłożone są narzędzia, nie wystarczy spryskanie wszystkiego. Każdy przedmiot powinien być zdezynfekowany osobno – z każdej strony.
Przed rozpoczęciem dezynfekcji należy zaplanować kolejność wykonywania czynności. Po pomieszczeniu, w którym pracujemy, powinniśmy się przemieszczać w taki sposób, aby nie wracać z części „brudnej” do tej, która została już zdezynfekowana, ponieważ można ją ponownie skazić.
Im mniej osób przeprowadza dezynfekcję, tym lepiej. Zmniejsza się wtedy bowiem ryzyko nieporozumień czy pominięcia jakiegoś miejsca. Natomiast zalecane jest, aby osoba dezynfekująca była obserwowana przez kogoś z zewnątrz, gdyż to również zmniejsza ryzyko pomyłki lub niedopatrzenia.

Działaj

Preparaty dezynfekujące muszą być stosowane zgodnie z zaleceniami producenta, co oznacza, że należy je rozpylać z określonej, wskazanej na opakowaniu odległości. Należy też zapewnić kontakt środka z powierzchnią przez wystarczająco długi czas. Zbyt szybkie przetarcie powierzchni i usunięcie środka zmniejsza jego skuteczność. Pożądany czas ekspozycji powinien być nadrukowany na etykiecie opakowania albo dostępny w rozszerzonym opisie produktu, udostępnianym przez producenta.
Należy unikać wdychania preparatów do dezynfekcji, dlatego maseczka zakrywająca nos i usta ma tak duże znaczenie. Odpowiednio dobrana i dobrze noszona chroni przed wdychaniem wirusów zawieszonych w powietrzu i mikrokropelek preparatu odkażającego pozostałych po spryskiwaniu powierzchni.
Jeśli istnieje ryzyko uszkodzenia cienkiej rękawiczki na nierównych, ostrych krawędziach, należy na rękawicę lateksową nałożyć grubszą, gumową. Po dezynfekcji pomieszczenia powierzchnia tej zewnętrznej rękawicy także musi być zdezynfekowana.

Zadbaj o komfort

Częste mycie rąk środkami antyseptycznymi jest bezpieczne, ale osoby cierpiące na choroby skóry powinny zachować szczególną ostrożność. Płyny dezynfekcyjne zawierające alkohol i detergenty wysuszają skórę i mogą nasilać niektóre objawy: pieczenie, swędzenie, pękanie naskórka. Ulgę przynosi stosowanie po myciu rąk atestowanych kremów ochronnych.
Długotrwałe noszenie rękawiczek nieprzepuszczających powietrza może powodować intensywne pocenie się dłoni. Jeśli po zastosowaniu jakiejś substancji chemicznej albo środka ochrony (rękawic, maseczki) pojawią się niepokojące objawy, należy skonsultować się z lekarzem dermatologiem.

Posprzątaj

Materiały, które miały kontakt z potencjalnie skażonymi powierzchniami, trzeba traktować jak zakaźne. Dotyczy to: czyściwa, maseczek oraz rękawic. W zasadzie należałoby je wyrzucać do specjalnych żółtych pojemników oddawanych do utylizacji, jednak w rzeczywistości najczęściej nie jest to niemożliwe. Bezpiecznej utylizacji poddaje się jedynie odpady medyczne pochodzące ze szpitali, przychodni, gabinetów zabiegowych i laboratoriów.
Przeciętny obywatel lub przedsiębiorca nie ma wyboru i musi wyrzucić te materiały wraz z innymi do odpadów zmieszanych. Jest to problem nie tylko w czasie epidemii. Wcześniej wyzwaniem było pozbywanie się materiału zakaźnego, na przykład opatrunków zmienianych w domu. Minimum tego, co można zrobić, to segregowanie odpadów medycznych i wyrzucanie ich do pojemnika na śmieci w jednym, zbiorczym opakowaniu, najlepiej odpowiednio opisanym.
Materiałów medycznych nie wolno spalać w warunkach domowych, ponieważ wydzielają one toksyczne gazy. W specjalistycznych spalarniach proces ten odbywa się w bardzo wysokiej temperaturze, a spaliny są oczyszczane przez filtry.

W tym trudnym czasie pandemii wszyscy musimy zachowywać szczególną ostrożność, przestrzegając ustalonych procedur bezpieczeństwa i stosując środki ochrony indywidualnej i płyny do dezynfekcji. Szeroką ofertę tego typu materiałów można znaleźć w internetowym sklepie firmy ELIT Polska pod adresem: https://sklep.elitpolska.pl