Grupa Autodis planuje sprzedaż swojej spółki zależnej AD Polska, będącej częścią Grupy od roku 2006, do Grupy Rhiag, należącej do amerykańskiej Grupy LKQ Corporation.

W ciągu kilku ostatnich lat zarządom Grupy Autodis oraz Autodistribution Polska udało się znacząco rozwinąć biznes AD Polska poprzez wzmocnienie fundamentów ekonomiczno-finansowych firmy. Jednakże ze względu na swoje położenie geograficzne, odległe od głównych rynków, na których działa spółka matka (Francja, Beneluks), AD Polska nie mogła w pełni korzystać z benefitów płynących tak z inwestycji, jak i z synergii biznesowych generowanych przez Grupę Autodis. AD Polska rozpocznie teraz nowy rozdział swojego rozwoju, korzystając ze wsparcia i doświadczenia Grupy Rhiag, mającej jasno określone ambicje budowania silnej pozycji w Centralnej i Środkowej Europie.
Akwizycja AD Polska jest częścią strategii rozwoju LKQ Corporation oraz Grupy Rhiag, polegającej na stworzeniu w Centralnej i Wschodniej Europie silnej grupy sprzedażowo-dystrybucyjnej. Celem Grupy Rhiag jest zatem wykorzystanie pojawiających się synergii logistycznych i zakupowych. Niedawne przejęcie przez LKQ Corporation Grupy Mekonomen, działającej na rynku skandynawskim, jest dobitnym potwierdzeniem procesu realizacji tej strategii.

Dla Grupy Autodis sprzedaż operacji w Polsce jest także częścią strategii rozwoju, polegającej na zbudowaniu silnej grupy spółek działających w segmencie motoryzacyjnym w Europie Zachodniej, poczynając od rynku francuskiego. Celem Grupy Autodis jest wykorzystanie pojawiających się synergii logistycznych i zakupowych pomiędzy spółkami Grupy. Niedawne akwizycje na rynkach Beneluksu oraz inwestycje we Włoszech są ilustracją procesu wdrażania tej strategii.

Komentując planowaną transakcję, Stéphane Antiglio, prezydent Grupy Autodis, powiedział: „Chcemy pogratulować i podziękować zespołowi AD Polska za wielką pracę wykonaną wspólnie z nami w ostatnich latach, w trudnych i pełnych wyzwań warunkach rynkowych. Jest nam miło móc przekazać biznes AD Polska w ręce znanego i cenionego gracza na rynku dystrybucji części samochodowych: polska spółka uzupełni system sprzedaży i dystrybucji Grupy Rhiag w Centralnej i Wschodniej Europie. Z kolei Grupie Autodis ten projekt umożliwi skoncentrowanie się na wdrożeniu naszej strategii rozwojowej w Europie Zachodniej, z którą wiążemy daleko idące plany i która oferuje naszej Grupie znaczący potencjał wzrostu”.

Jiri Novak, CEO operacji Grupy Rhiag Group w Czechach, Słowacji, Polsce i Bułgarii, podkreślił: „Jest nam niezmiernie miło powitać zespół AD Polska. Firma ta ma silną pozycję rynkową oraz jest cenionym graczem na polskim rynku. Ta akwizycja w znaczący sposób wzmacnia naszą obecność w Centralnej i Wschodniej Europie. Jesteśmy przekonani, że w połączeniu z naszymi istniejącymi operacjami, AD Polska będzie mogła oferować swoim klientom jeszcze wyższy poziom usług”.

Transakcja zostanie ukończona po otrzymaniu zgody właściwych organów administracji państwowej (UOKiK). AD Polska opuści także struktury grupy AD International, zgodnie z odpowiednimi zapisami umowy pomiędzy ADPL i ADI. Szczegóły finansowe planowanej transakcji nie zostały ujawnione.

 

AD POLSKA w liczbach:

• liczba pracowników: 774

• przychody w roku 2016: 113 mln PLN

 

GRUPA RHIAG

Grupa Rhiag jest kluczowym graczem na europejskim rynku dystrybucji części oraz niezależnych usług naprawczych, wspierającym swoje spółki zależne w dążeniu do osiągnięcia pozycji liderów na swoich lokalnych rynkach. Grupa Rhiag działa na dziesięciu europejskich rynkach w następujących krajach: Włochy, Szwajcaria, Czechy, Słowacja, Węgry, Rumunia, Polska, Ukraina, Bułgaria oraz Hiszpania – poprzez bezpośrednią dystrybucję prowadzoną z własnych centrów logistycznych (ponad 300 centrów, ok. 500 000 SKU). Poprzez swoje spółki Grupa Rhiag eksportuje do ponad 70 krajów świata.

W ciągu wielu lat współpracy Grupa Rhiag zbudowała silne relacje z kluczowymi producentami części działającymi na światowym rynku aftermarketowym. Grupa Rhiag dystrybuuje ponad 200 marek premium oraz rozwinęła 2 marki własne: Era i Starline.

Grupa Rhiag obsługuje ponad 120 000 klientów, oferując sprawdzone programy wspierające (np. platformy e-commerce), zorientowane na budowanie profesjonalizmu oraz kompetencji technicznych i zarządczych oraz na rozwój biznesów swoich klientów poprzez budowę trwałych i długoletnich relacji handlowo-biznesowych.

Grupa Rhiag jest także właścicielem sieci warsztatowych działających na poszczególnych rynkach pod różnymi markami: ‘a posto’ Rhiag, DediCar, Optima Truck Service, Auto Kelly Auto Service, Partner Elit & Liqui Moly. W niektórych krajach Grupa Rhiag prowadzi z sukcesami sieci sprzedaży detalicznej części.

W ramach holdingu Grupy Rhiag działają:

  • Rhiag oraz Bertolotti we Włoszech,
  • Era we Włoszech i w Hiszpanii,
  • Rhiag RGL w Szwajcarii,
  • Elit Group w Czechach, Słowacji, Rumunii, Polsce i na Ukrainie,
  • Lang na Węgrzech,
  • Auto Kelly Group w Czechach, Słowacji i Bułgarii.

GRUPA AUTODIS

Grupa Autodis jest jednym z głównych graczy na europejskim rynku motoryzacyjnym dystrybucji części zamiennych oraz niezależnej obsługi samochodów i lekkich pojazdów komercyjnych i wspiera spółki wchodzące w skład Grupy w osiąganiu wiodących pozycji na odpowiednich rynkach krajowych.

Grupa Autodis specjalizuje się w czterech segmentach rynku europejskiego: zakup/sprzedaż części zamiennych, magazynowanie, dystrybucja oraz świadczenie usług i wsparcia biznesowego. Grupa zatrudnia 5500 pracowników we Francji oraz 370 w państwach Beneluksu.
We Francji Grupa posiada wiodącą sieć dystrybutorów działających pod wspólnym brandem Autodistribution, sieć liczącą 54 spółki córki, wspieraną przez 53 niezależnych dystrybutorów.
Grupa prowadzi także firmę dystrybucyjną Doyen Auto (168 dystrybutorów we Francji i w krajach Beneluksu) oraz sieć Mondial Pare-Brise, specjalizującą się w naprawach blacharsko-lakierniczych.

We Włoszech Grupa działa poprzez własną spółkę (150 pracowników) w połączeniu z trzema wiodącymi dystrybutorami na rynku włoskim: OVAM (8 centrów dystrybucyjnych i 120 000 asortymentów w północnych i centralnych Włoszech) oraz Ricauto i Top Car (odpowiednio po 90 000 i 75 000 SKU, w północno-wschodniej części kraju).
Prowadzi także wiodącą sieć niezależnych francuskich warsztatów naprawczych i blacharsko-lakierniczych (2000 warsztatów/firm) pod wspólnym brandem AD oraz kolejnych prawie 1100 warsztatów pod brandem Auto Primo.