Producenci tanich części często są anonimowi, a oferowane przez nich ceny mogą być nawet o 40–50% niższe od cen produktów markowych. Nierzadko – przynajmniej na pierwszy rzut oka – produkty te są łudząco podobne do oryginalnych.

DENSO przeprowadziło testy porównawcze, w których analizowano wydajność i odporność sprężarek klimatyzacji. Testom porównawczym poddano części produkowane przez DENSO oraz importowane, tanie chińskie zamienniki, które nazwano „obiektem próby”.

Próba tempa obniżenia temperatury

Jednym z testów była próba tempa obniżenia temperatury, która polega na włączeniu klimatyzacji i kontroli czasu obniżania temperatury z wartości początkowej do wartości zadanej oraz określenie czasu niezbędnego do obniżenia temperatury do wartości zadanej.

Warunki testu:

 • temperatura początkowa: 30°C,
 • temperatura zadana: 10°C,
 • wilgotność względna: 50%,
 • obciążenie słoneczne: 0,81 W/m2
  (prędkość pojazdu 40 km/h).

Test porównawczy obu sprężarek został wykonany przy zachowaniu identycznych warunków zewnętrznych: ten sam samochód oraz te same, oryginalne podzespoły układu klimatyzacji (w tym: skraplacz, parownik i zawór rozprężny).

Oryginalne sprężarki DENSO pozwoliły na obniżenie temperatury do wartości zadanej w ciągu 10 minut, podczas gdy obiekt próby zdołał obniżyć temperaturę do wartości zadanej dopiero po 25 minutach. Oryginalna sprężarka DENSO wykazała o 150% (2,5 razy) wyższą wydajność od chińskiego obiektu próby.

Należy zwrócić uwagę na kilka problemów, które pojawiły się podczas testowania chińskiej sprężarki, np. na problemy związane z nieskutecznym uszczelnieniem zaworów, niską jakością wykończenia powierzchni, występowaniem pęknięć wewnętrznych elementów sprężarki po relatywnie krótkim czasie eksploatacji, dużym momentem obrotowym wskutek zwiększonego tarcia wewnętrznego i oporu współpracujących części, co powodowało znacznie wyższe zużycie paliwa. Niezaprzeczalnie chińska sprężarka w celu uzyskania zadanych parametrów pracy musi pracować ponad dwa razy ciężej od oryginalnego urządzenia. Dodatkowo z czasem jej wydajność gwałtownie się obniża, co powoduje sukcesywny wzrost zużycia paliwa.

Próba trwałości

Kolejnym testem była próba trwałości polegająca na bezustannym włączaniu i wyłączaniu sprężarki, która jest uruchamiana na 25 sekund, wyłączana na 5 sekund i ponownie włączana. Badanie ma na celu stwierdzenie, przez ile godzin sprężarka będzie w stanie wytrzymać bezustanne włączanie i wyłączanie, zanim ulegnie uszkodzeniu.

Warunki testu:

 • wysoka temperatura otoczenia: 45°C,
 • wysokie obciążenie słoneczne,
 • sprężarki działające w warunkach niekorzystnych,
 • obieg układu klimatyzacji napełniony nadmierną ilością czynnika chłodniczego (niewłaściwa proporcja czynnika i oleju sprężarkowego),
 • strona niskiego ciśnienia: 1,8 bara; strona wysokiego ciśnienia: 35 barów,
 • temperatura czynnika w stanie gazowym po stronie wysokiego ciśnienia: 150°C,
 • prędkość obrotowa wału sprężarki: 4500 obr./min,
 • cykle pracy: 25 sekund (włączony), 5 sekund (wyłączony), 120 cykli/h.

Sprężarki niskiej jakości będące obiektem próby ulegały uszkodzeniu średnio po 75 godzinach pracy. W przypadku sprężarki DENSO próba została przerwana po 200 godzinach. Po tym czasie oryginalne urządzenie DENSO nie wykazało żadnych uszkodzeń, mimo że pracowało niemal trzy razy dłużej niż sprężarka będąca obiektem próby. W rezultacie przerwano próby sprężarki DENSO, nie osiągając punktu, w którym uległaby ona uszkodzeniu.

Uszkodzenie sprężarki powoduje konieczność wymiany nie tylko kompresora, ale też i innych elementów układu klimatyzacji, generując koszty niewspółmiernie wysokie do ceny sprężarki (uszkodzenie, które nastąpiło podczas obiegu czynnika). Można też wysunąć wiele wniosków z faktu, że chińska sprężarka uległa uszkodzeniu już po 75 godzinach. Świadczy to o zastosowaniu do produkcji podzespołów sprężarki materiałów o znacznie gorszej jakości niż w przypadku oryginalnych sprężarek DENSO.

Zastosowanie gorszej jakości materiałów znacząco redukuje koszt produkcji i pozwala na wyraźne obniżenie finalnej ceny produktu, ale skutkuje licznymi uszkodzeniami wielu elementów sprężarki, które są w zasadzie niemożliwe do naprawy. Zostały one uszeregowane pod względem ważności (trzy pierwsze można uznać za poważne) i są to m.in. uszkodzenia: tarczy wychylnej, wału głównego sprężarki, tłoków, płyty zaworowej, łożyska oporowego, przedniej obudowy sprężarki.

Więcej informacji o sprężarkach klimatyzacji i innych częściach DENSO do układów klimatyzacji i chłodzenia silnika można znaleźć na stronie www.denso-am.eu/pl.