Sprawne funkcjonowanie układu hamulcowego jest kluczowe z punktu widzenia bezpieczeństwa jazdy. Jednym z jego elementów jest płyn hamulcowy, którego zadaniem jest przeniesienie na hamulce kół siły wytworzonej przez nacisk stopy kierowcy na pedał hamulca. Aby czynność ta zawsze była realizowana w odpowiedni sposób, płyn hamulcowy należy regularnie wymieniać podczas przeglądu. Co warto o nim wiedzieć i jak przeprowadzić tę wymianę poprawnie?

Płyn hamulcowy jest higroskopijny, co oznacza, że pochłania wilgoć z otoczenia. Maksymalne dopuszczalne stężenie wody w płynie – mierzone w zbiorniku wyrównawczym – nie może przekroczyć 3,0%. Należy wspomnieć, że w przewodach hamulcowych wody może być jeszcze więcej, dlatego nie warto odkładać wymiany płynu zbyt długo. Znajdująca się w nim woda obniża maksymalną temperaturę wrzenia płynu. Jest to niebezpieczne w sytuacji długotrwałego używania hamulca (np. podczas zjazdu ze wzniesienia), gdy płyn osiąga wysoką temperaturę. Wysokie stężenie wody może wówczas spowodować jego „zagotowanie”, a tym samym drastyczne zmniejszenie skuteczności działania układu hamulcowego. Z tego względu płyn hamulcowy, jak każda ciecz robocza, podlega okresowej wymianie.
– Wymianę płynu hamulcowego powinno przeprowadzać się co dwa lata. W czasie wykonywania tej czynności należy przestrzegać wytycznych producenta pojazdu, ponieważ występują różnice klas: DOT 3, 4, 5 i 5.1. Różnią się one przede wszystkim temperaturą wrzenia i lepkością. DOT 3, 4, 4LV i 5.1 produkowane są na bazie glikolu, DOT5 na bazie silikonu. Ten ostatni opracowany został głównie dla potrzeb militarnych i nie łączy się z wodą. Im wyższa klasa DOT, tym większa temperatura wrzenia suchego płynu, czyli nowego płynu, który nie zawiera wody, a także temperatura wrzenia płynu mokrego, czyli takiego, który zaabsorbował już pewną ilość wilgoci. Jakość płynu jest kluczowa dla sprawnego funkcjonowania układu hamulcowego. Z tego względu oferta Textar obejmuje wymienione rodzaje płynów oprócz DOT 5. Produkty Textar w pełni odpowiadają standardom jakości oczekiwanym przez producentów układów hamulcowych – tłumaczy Wojciech Sokołowski, trener techniczny oddziału TMD Friction Services w Polsce.

O konieczności konserwacji układu, wynikającej np. z wysokiej zawartości wody w płynie, świadczy obniżona skuteczność hamowania. Stężenie wody można zweryfikować np. za pomocą refraktometru optycznego (glikometr) – poprzez pobranie próbki płynu ze zbiornika wyrównawczego i określenie jego temperatury wrzenia. Możemy posłużyć się również specjalistycznym testerem, który kontroluje przewodnictwo elektryczne płynu – wzrasta ono wraz ze zwiększeniem ilości wody. Płyn hamulcowy ma silne właściwości rozpuszczające, dlatego należy obchodzić się z nim ostrożnie. O czym zatem pamiętać, by wymienić go poprawnie i zgodnie z zasadami bezpieczeństwa?

– Najlepszym sposobem wymiany płynu hamulcowego będzie zastosowanie urządzenia wytwarzającego podciśnienie. Zestaw potrzebny do tej czynności serwisowej składa się z pojemnika na zużyty płyn, którego przewód podłączamy do kompresora, gumowej rurki oraz zbiornika, którym uzupełniamy nowy płyn hamulcowy. Tak jak w przypadku manualnej wymiany płynu, na odpowietrznik zakładamy gumowy przewód połączony z pojemnikiem. Jeśli poziom cieczy w zbiorniczku przy pompie hamulcowej jest wystarczający, odkręcamy odpowietrznik i za pomocą podciśnienia wysysamy stary płyn, który jest samoczynnie uzupełniany, przy zachowaniu odpowiedniego poziomu płynu w zbiorniczku wyrównawczym. Powtarzamy te czynności przy każdym kole do czasu, aż płyn pojawiający się w gumowej rurce będzie czysty i pozbawiony pęcherzyków powietrza. To znacznie efektywniejsza metoda niż manualna wymiana płynu, która wymaga pomocy drugiej osoby. W przypadku Textar urządzeniem, które do tego służy, jest TEX1004 – radzi Wojciech Sokołowski.
Procedurę wymiany powinniśmy rozpocząć od koła znajdującego się najbliżej pompy ABS. Zapłon powinien być włączony, aby pompa była zasilana. Oprócz zaleceń producenta, informacje dotyczące doboru odpowiedniego płynu bardzo często możemy znaleźć na zbiorniku wyrównawczym płynu hamulcowego. To o tyle ważne, że lepkość płynu ma wpływ na szybkość jego przemieszczania się w układzie hamulcowym – im jest ona mniejsza, tym lepszy jest czas reakcji. Przykładem płynu o zmniejszonej lepkości jest DOT4 LV. W temperaturze -40°C osiąga on lepkość na poziomie ok. 750 mm2/s, podczas gdy zwykły płyn DOT4 ok. 1800 mm2/s. Płyn o niższej lepkości ma zastosowanie w wielu pojazdach wyposażonych w układ ABS/ESP. Z uwagi na różne temperatury wrzenia płynów DOT3, DOT4 i DOT5.1 nie zaleca się mieszania ich ze sobą.

– Przed przystąpieniem do procedury wymiany płynu należy sprawdzić stan techniczny wszystkich elementów układu hamulcowego, w szczególności elastyczne łączniki oraz uszczelki. Każda nieszczelność może być powodem zapowietrzenia układu, dlatego należy ją wyeliminować. Warto przy tym pamiętać, że układ hamulcowy jest zawsze tak skuteczny, jak najsłabszy jego element. To kwestia naszego bezpieczeństwa, dlatego należy stosować płyny, tarcze oraz klocki najwyższej jakości, zgodne z zaleceniami producenta pojazdu. Textar ma tego świadomość, dlatego nasze produkty wybierane są przez producentów pojazdów jako elementy układu hamulcowego na pierwszy montaż w fabryce – podsumowuje Wojciech Sokołowski.