Dynamika rynku motoryzacyjnego wymusza na producentach części i podzespołów motoryzacyjnych konieczność stosowania najnowszych, zaawansowanych technologicznie rozwiązań, które z jednej strony muszą być innowacyjne, a z drugiej muszą spełniać najwyższe normy jakości oraz bezpieczeństwa użytkowania.

W przypadku układu zawieszenia i elementów zespołu tłumiąco-resorującego również możemy zaobserwować wiele zmian i nowych rozwiązań. Nowoczesne konstrukcje amortyzatorów używane są w różnego typu pojazdach. Często jednak rozwiązania stosowane przez producentów amortyzatorów na pierwszy montaż nie posiadają odpowiedników na rynku części zamiennych lub są dla nich tylko swego rodzaju alternatywą. Wprowadzanie nowych rozwiązań do konstrukcji amortyzatorów ma na celu przede wszystkim poprawę bezpieczeństwa jazdy oraz komfortu podróżowania. Wiele konstrukcji posiada bardzo skomplikowaną budowę i zastosowane technologie są dość kosztowne. Niesie to za sobą pewne ryzyko podczas wykonywania późniejszych prac naprawczych i wiąże się niejednokrotnie z potrzebą użycia urządzeń diagnostycznych z rekomendowanym oprogramowaniem serwisowym (OES). Takie rozwiązania zazwyczaj są zbyt kosztowne dla wielu warsztatów i stają się przez to nieosiągalne.

KYB, jako producent amortyzatorów na pierwszy montaż, w niektórych konstrukcjach amortyzatorów zastosował rozwiązanie, które znacząco poprawia bezpieczeństwo i komfort jazdy, jednocześnie nie generując zbyt wysokich kosztów produkcji. Efekt ten został osiągnięty poprzez zastosowanie wewnątrz amortyzatora sprężyny ruchu odbicia (ang. rebound spring). Sprężyna działa tylko w końcowej fazie pracy tłoczyska – podczas maksymalnego rozciągnięcia. Jej zadaniem jest zabezpieczenie amortyzatora przed ewentualnym uszkodzeniem podczas ruchu odbicia, wówczas gdy dochodzi do osiągnięcia jego maksymalnego zakresu pracy przy działaniu dużych sił i obciążeń w ekstremalnych sytuacjach podczas jazdy. Sprężyna ruchu odbicia chroni prowadnicę tłoczyska przed uderzeniem o ogranicznik skoku, znajdujący się wewnątrz amortyzatora, zapobiegając tym samym możliwym uszkodzeniom, oraz niweluje hałasy, które często temu towarzyszą. Zapewnia również lepszą stabilizację pojazdu oraz kompensuje przechyły boczne nadwozia podczas jazdy po nierównościach. W znacznym stopniu poprawia to komfort użytkowania amortyzatora, wydłuża okres jego eksploatacji oraz podnosi walory użytkowe. Rozwiązanie to jest bardzo proste i nie powinno sprawiać żadnych problemów podczas prac montażowych zespołu tłumiąco-resorującego. Rzeczywistość jest jednak inna. W wielu przypadkach klienci, którzy zakupili amortyzatory KYB o takiej właśnie konstrukcji, reklamują je ze względu na nieprawidłową wysokość i brak możliwości zamontowania ich w pojeździe (według wielu opinii amortyzatory są zbyt krótkie).
Brak wiedzy w zakresie stosowania sprężyny ruchu odbicia prowadzi do sytuacji związanych z porównywaniem wysokości amortyzatora KYB z produktami konkurencji lub wymontowanymi z pojazdu. Niestety weryfikacja wzrokowa w tym przypadku jest niewystarczająca i powoduje błędną ocenę.
KYB zaleca sprawdzenie zakupionego amortyzatora pod kątem zastosowania sprężyny ruchu odbicia. Weryfikacja jest bardzo prosta. Są dwa sposoby sprawdzenia, czy amortyzator KYB jest wyposażony w dodatkową sprężynę wewnętrzną.

Pierwszym sposobem jest sprawdzenie w katalogu on-line na stronie internetowej: http://kyb-europe.com/polska/katalog/. Wystarczy w katalogu wpisać numer amortyzatora, aby w opisie dodatkowym sprawdzić, czy dany produkt posiada sprężynę wewnętrzną. W przypadku amortyzatorów z takim właśnie rozwiązaniem w informacji o amortyzatorze znajduje się dodatkowy opis: „amortyzator ze sprężyną odbicia”.
Drugim sposobem jest mechaniczne sprawdzenie zastosowania sprężyny wewnętrznej. Wystarczy przeprowadzić prosty test polegający na próbie wyciągnięcia tłoczyska amortyzatora do góry. Jeżeli tłoczysko pod wpływem użytej siły wysuwa się do góry i zaraz wraca do położenia nominalnego, świadczy to o zastosowaniu wewnątrz amortyzatora takiego właśnie rozwiązania.
Niestety nie rozwiązuje to jednak problemu dla warsztatu, który na swoim wyposażeniu nie posiada odpowiedniego narzędzia do montażu i demontażu tego typu amortyzatorów. Ze względu na coraz częstsze stosowanie takich rozwiązań, KYB zaleca zakup odpowiedniego narzędzia, dzięki któremu będzie możliwe przeprowadzenie prawidłowej procedury montażu oraz bezpiecznego demontażu kolumny MacPhersona wyposażonej w sprężynę odbicia. Narzędzie pozwala wyciągnąć tłoczysko amortyzatora maksymalnie do góry i odpowiednio je zablokować, tak aby montaż sprężyny zawieszenia, zestawu ochronnego odboju z osłoną i górnego zestawu montażowego mógł być przeprowadzony prawidłowo. Stosowanie dedykowanego narzędzia to również bezpieczny sposób na przeprowadzenie demontażu takiego amortyzatora. Poprzez unieruchomienie tłoczyska możliwe będzie ściśnięcie sprężyny zawieszenia do poziomu powodującego zluzowanie naprężenia na górnym zestawie montażowym, co pozwoli na jego odkręcenie. Pomoże to uniknąć wszelkich problemów czy ewentualnych reklamacji związanych z użyciem nieodpowiednich narzędzi oraz zapewni bezpieczeństwo podczas wykonywania prac naprawczych.

KYB prowadzi szkolenia techniczne, w trakcie których wyjaśnia wiele kwestii związanych z budową amortyzatorów, technologią napraw oraz częstymi przypadkami uszkodzeń na skutek popełnianych błędów podczas montażu zespołu tłumiąco-resorującego.