Uszkodzenie przewodu paliwowego może być tragiczne w skutkach. Najgorszy możliwy przypadek to wyciek paliwa na rozgrzane elementy silnika albo układu wydechowego, zapłon i pożar. Mniej dramatyczne, ale uciążliwe i bardziej prawdopodobne konsekwencje to unieruchomienie samochodu z dala od stacji paliw, skażenie gleby lub rzeki, narażenie kierowcy i pasażerów na oddziaływanie oparów paliwa.

W wielu przypadkach pierwszym objawem uszkodzenia przewodu paliwowego jest poważny i potencjalnie niebezpieczny wyciek. Uszkodzenie może się pogłębiać stopniowo, ale w większości przypadków długo pozostaje niezauważone, gdyż nie pojawiają się żadne sygnały ostrzegawcze. Dlatego przewody paliwowe powinny być sprawdzane przy okazji każdej wizyty w warsztacie – przede wszystkim te odcinki, które są odsłonięte i które można obejrzeć zarówno od strony silnika, jak i zbiornika paliwa.
Przetarcia, ślady zgniecenia, silnego zabrudzenia czy zapach paliwa powinny być traktowane bardzo poważnie, bo wczesna interwencja może zapobiec poważnym konsekwencjom w postaci awarii.

Czy zawsze jest niebezpiecznie?

Można powiedzieć, że zalanie silnika, nawet gorącego, benzyną nie jest równoznaczne z pożarem. Rzeczywiście, najczęściej kończy się na strachu, ale w każdym przypadku bez przesady można powiedzieć, że było o krok od nieszczęścia. Benzyna jest skrajnie łatwopalna i ma niską temperaturę wrzenia. Nad powierzchnią cieczy zawsze, w każdej temperaturze, unoszą się opary, które po zmieszaniu z tlenem zawartym w powietrzu tworzą mieszaninę wybuchową. Wzrost temperatury zwiększa szybkość parowania, a więc także stężenie oparów. Zapłon może nastąpić w wyniku iskrzenia instalacji elektrycznej, iskry spowodowanej przez elektryczność statyczną albo na wiele innych sposobów. Mniej niebezpieczny jest wyciek oleju napędowego, ale jego również nie można lekceważyć. Uszkodzenia przewodów doprowadzających gaz LPG lub CNG są bardzo niebezpieczne, dlatego w każdym warsztacie naprawiającym samochody z silnikami zasilanymi gazem powinien być dostępny detektor gazu. Wskazane jest sprawdzenie pod kątem wycieku gazu każdego samochodu z instalacją gazową już w chwili przyjmowania go do serwisu.

Jak dobierać przewody?

Wybór jest bardzo szeroki. Na rynku znaleźć można przewody o wielu średnicach, wykonane z różnych materiałów, czasami wyposażone w dodatkowe wzmocnienia i osłony, na przykład oplot stalowy. Średnica wewnętrzna przewodu powinna odpowiadać średnicy króćców, z którymi będzie on łączony, natomiast średnica zewnętrzna nie może być większa niż średnica otworów, przez które przewód będzie przeprowadzany.
Trzeba zwrócić uwagę na elastyczność przewodu i dopuszczalny promień zagięcia. Jeśli przebieg przewodu wymusza niewielki promień gięcia, to mało elastyczne przewody będą poddawane działaniu sił, które mogą spowodować nadmierne rozciągnięcie zewnętrznej części przewodu. Powstające tam naprężenia będą sprzyjały powstawaniu pęknięć.

Jeśli oryginalny przewód posiadał jakiś rodzaj zabezpieczenia, to zamiennik musi być co najmniej tak samo wzmocniony. W żadnym wypadku nie wolno stosować rozwiązań prowizorycznych w postaci przewodów wyprodukowanych do innych zastosowań. Ich odporność na działanie paliwa, ciśnienie i uszkodzenia mechaniczne może być niewystarczająca. Istnieje też ryzyko, że na powierzchni takich przypadkowych przewodów będzie gromadził się elektryczny ładunek statyczny.

Wytrzymałość

Przewody paliwowe muszą być odporne na uszkodzenia mechaniczne, termiczne i chemiczne. Wzmocnienie konstrukcji jest niezbędne, mimo że przewody są układane tak, aby nie kolidowały z innymi elementami, nie sąsiadowały z ostrymi krawędziami i nie były narażone na wysoką temperaturę.
Eksploatacja samochodu, drgania, naprężenia spowodowane zmianami temperatury i wzajemnym przemieszczaniem się części, do których przewody są przymocowane, z czasem powodują uszkodzenie zewnętrznej, a później także wewnętrznej części przewodu.

Optymalne dopasowanie

Nowy przewód powinien mieć długość jak najbardziej zbliżoną do oryginalnego. Zostawianie naddatku „na wszelki wypadek” mija się z celem. Co musiałoby się wydarzyć, żeby miało sens wykorzystanie tej rezerwy? Jedyna w miarę zrozumiała przyczyna to ponowne uszkodzenie przewodu tuż przed końcówką. Wtedy rzeczywiście można przewód przyciąć i zarobić od nowa. Uszkodzenie w innym miejscu i tak dyskwalifikuje cały przewód.
Wycinanie zniszczonego fragmentu i łączenie pozostałych części nie ma sensu, ponieważ każde dodatkowe połączenie zwiększa ryzyko ponownego uszkodzenia i wycieku paliwa. Jedynym rozsądnym rozwiązaniem jest zastąpienie całego uszkodzonego przewodu nowym.
Użycie przewodu dłuższego niż oryginalny być może jest wygodne, ponieważ w ciasnej przestrzeni łatwiej nim manipulować, jednak nadmiar przewodu musi się gdzieś zmieścić. Luźny odcinek może przesunąć się w kierunku części o nierównych, ostrych krawędziach albo rozgrzewających się do wysokiej temperatury. To z kolei może spowodować przebicie przewodu, wyciek i zapłon paliwa.

Średnica wewnętrzna przewodu powinna być taka, jak oryginalna. Przewód jest elastyczny, więc może się wydawać, że jeśli średnica jest minimalnie mniejsza, można sobie z tym poradzić, rozciągając końcówkę przewodu na jakimś trzpieniu, być może na gorąco. Problem polega na tym, że tego rodzaju zabiegi osłabiają przewód, w szczególności mogą uszkodzić jego wewnętrzną część, odporną na oddziaływanie paliwa. Z czasem połączenie może utracić szczelność.

Kolejna z pozoru błaha sprawa to uszczelnianie miejsca połączenia. Jeśli przewód jest nakładany bezpośrednio na króciec, służy do tego opaska zaciskowa albo sprężynująca. W pierwszym przypadku, dociągając śrubę opaski, należy zastosować odpowiednią siłę. Połączenie musi być szczelne i trwałe, przewód nie może się zsunąć z króćca, ale nie może też zmiażdżony opaską. W przypadku opasek sprężynujących sytuacja wygląda podobnie, jednak tutaj trzeba dobrać opaskę o odpowiedniej średnicy i sprężystości. Opaski, bez względu na rodzaj, muszą być w dobrym stanie, a najlepiej zastosować opaski nowe, nieużywane.

Szeroka oferta przewodów paliwowych, a także innych części zamiennych dla motoryzacji dostępna jest w katalogu marki Starline. Więcej informacji o aktualnej ofercie można znaleźć na stronie: www.elitpolska.pl/oferta/starline.

Piotr Kołaczek