W Europie specyfikacje Euro 6c i Euro 6d TEMP weszły w życie we wrześniu 2017 r. I jak to zazwyczaj bywa, nowe regulacje stały się jeszcze bardziej rygorystyczne. Zgodnie z najnowszymi normami ograniczenia pozostają dokładnie takie same, natomiast nowe pojazdy muszą wykazać, że mogą spełnić cele dotyczące emisji tlenków azotu (NOx) i cząstek stałych w jeszcze trudniejszych warunkach testowych. 

Oznacza to zarówno testy laboratoryjne, jak i drogowe – zharmonizowaną na całym świecie procedurę testowania o nazwie WLTP dla testów Euro 6c i Prawdziwe Emisje z Jazdy (RDE) dla Euro 6D TEMP.

Rola zaworu EGR w obniżeniu tlenków azotu

Przeprowadzanie takich testów przekłada się na coraz większą rolę technologii odpowiadających za obniżenie tlenków azotu. Zawór recyrkulacji spalin, w skrócie zawór EGR, pełni właśnie taką funkcję. Zintegrowany z ECU pojazdu, doprowadza precyzyjnie odmierzoną ilość spalin do układu dolotowego, skutecznie zmieniając skład chemiczny powietrza wpływającego do silnika. Przy mniejszej ilości tlenu rozcieńczona mieszanina spala się wolniej, obniżając temperaturę w komorze spalania o prawie 150°C, tym samym zmniejszając produkcję tlenków azotu i obniżając jego poziom w spalinach, a także wpływając na efektywniejsze zużycie paliwa.

Technologia zaworu EGR firmy Delphi Technologies

Dzięki sprawdzonej technologii elektronicznie sterowanego zaworu EGR firma Delphi Technologies pomaga wiodącym światowym producentom pojazdów w osiągnięciu zarówno obecnych, jak i przyszłych celów w zakresie redukcji NOx.

Każdy z zaworów firmy, w który wyposażone są miliony pojazdów na pierwszy montaż, charakteryzuje się szybkim czasem otwarcia i zamknięcia, co zapewnia lepszą kontrolę pracy silnika i niższą emisję zanieczyszczeń.

Najpopularniejsze zastosowania zaworów EGR

Najlepsze jest to, że te same części OE są dostępne na rynku części zamiennych. Aby sprostać rosnącemu zapotrzebowaniu na te komponenty, firma Delphi Technologies dodała ponad 60 nowych zaworów EGR, które są stosowane w popularnych aplikacjach, (patrz tabela).

Sprawdź delphicat.com, aby uzyskać szczegółowe informacje na temat całej gamy. Dzięki obszernej ofercie Delphi Technologies mamy pewność, że wszystkie Twoje potrzeby związane z zaworami EGR zostaną zaspokojone.